Członkostwo

Kto może zostać Członkiem Grupy Zakupowej?

Centra ogrodnicze chcące uczestniczyć w skumulowanych, wspólnych działaniach, mających na celu stworzenie bezpiecznego gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zostać Członkiem Grupy Zakupowej?