O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedyną w Polsce grupą zakupową, łączącą profesjonalne i stabilne centra ogrodnicze o dużym potencjale i tradycjach.

Powstaliśmy z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych w 2014r, jako efekt głębokiej potrzeby integracji polskich centrów ogrodniczych w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą.

W 2015r na Forum Ogrodniczym nasza inicjatywa została wyróżniona przez Biznes Ogrodniczy statuetką Złota Strelicja

strelcja-nagroda

Co robimy?

Negocjacje grupowe, w praktyce, pozwalają stworzyć grupę o bardzo dużym zapotrzebowaniu i uzyskać silną pozycję w negocjacjach cen u dostawców, co w efekcie skutkuje zazwyczaj znacznym obniżeniem cen i możliwością wypracowania optymalnego wsparcia marketingowego, generując tym samym znaczne oszczędności. Nawiązując współpracę z dostawcami będącymi liderami branży ogrodniczej stawiamy na partnerstwo i satysfakcjonujące obie strony działania.

Korzyści dla Członków Grupy Zakupowej

 • Optymalizacja kosztów
 • Uzyskanie jednostkowo najkorzystniejszej finansowo oferty
 • Dostęp do najlepszych produktów
 • Brak ograniczeń indywidualnych działań
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Wzrost świadomości rynkowej
 • Wspólne działania marketingowe
 • Transfer wiedzy na temat rynku
 • Bezpieczeństwo, transparentność oraz gwarancja oszczędności.

Korzyści dla Partnerów Handlowych

 • Współpraca z Organizacją o zasięgu ogólnopolskim
 • Współpraca z Centrami o ugruntowanej pozycji na rynku, niejednokrotnie liderami regionu
 • Zwiększenie obrotów
 • Zmniejszenie ryzyka handlowego
 • Redukcja kosztów związanych z negocjacjami, utrwalaniem pozycji marki, przeprowadzaniem promocji, badaniem rynku konsumentów itp
 • Oszczędność czasu związana z fakturowaniem, negocjacjami, raportowaniem, itp.

Dlaczego to robimy?

Będąc aktywnymi członkami grupy za główny jej cel obraliśmy działania zmierzające w kierunku obniżenia i optymalizacji kosztów utrzymania firm, w związku z czym podejmujemy szeroki zakres działań mających na celu poprawę efektywności zarówno naszej jak i każdego członka grupy.

Naszym dążeniem jest nie tylko uzyskanie korzystnych poziomów cenowych produktów będących w naszej ofercie, ale również, budowanie pozycji marki Dobre Centrum Ogrodnicze.

Marki, która kojarzyć się będzie z polskim profesjonalnym centrum ogrodniczym o wysokim standardzie obsługi klienta, pozwalającej jednak na margines indywidualności związanej z tradycją, czy specyfiką regionu.